คำถามที่พบบ่อย

1. ปัญหา : เปิดเครื่องไม่ติด

- เช็คเมมโมรี่การ์ด
- ตรวจสภาพขั้วแบตและหน้าสัมผัสของแบต
- นำสายชาร์จดีมาทดสอบ หากชาร์จไม่ได้ให้นำแบตดีมาทดสอบ
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

2. ปัญหา : เครื่องดับเอง

- หากเกิดขณะ ใส่เมมโมรี่การ์ด ให้เช็คเมมโมรี่การ์ด
- ตรวจสอบสภาพขั้วแบตหน้าสัมผัสของแบต
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

3. ปัญหา : ชาร์จไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบช่อง USB ที่เสียบชาร์จของเครื่องว่า สกปรกหรือหักหรือไม่
- ตรวจสภาพขั้วแบตและหน้าสัมผัสของแบต
- นำสายชาร์จดีมาทดสอบ
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

4. ปัญหา : ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา

- สังเกตว่ามีรูปหูฟังขึ้นค้างที่หน้าจอหรือไม่ (ต้องไม่ขึ้น)
- เช็คการปรับตั้งเสียงของเครื่อง
- เฉพาะเครื่อง I-mobile บางรุ่นที่ใหม่ๆ อาจมี สติ๊กเกอร์ติดหน้าจอไว้อาจเป็นสาเหตุทำให้เสียงเบา หรือไม่ได้ยินเสียง ให้แกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วทดลอง ฟังเสียงอีกครั้ง
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

5. ปัญหา : ไม่มีเสียงเรียกเข้า

- เช็คการปรับตั้งเสียงที่เครื่อง
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

6. ปัญหา : ปลายทางไม่ได้ยินเสียง

- สังเกตว่ามีรูปหูฟังขึ้นค้างที่หน้าจอหรือไม่ (ต้องไม่ขึ้น)
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

7. ปัญหา : รับสัญญาณไม่ได้

- ตรวจสอบเครื่อง ว่าตั้งค่าความถี่ของระบบ Sim Card ถูกต้องหรือไม่
- สลับซิมการ์ด
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

8. ปัญหา : โทรเข้า-ออก ไม่ได้

- ตรวจสอบเมนูการโอนสาย
- ตรวจสอบเมนูการซ่อนเบอร์
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

9. ปัญหา : เครื่องแฮงค์

- เช็คเมมโมรี่การ์ด
- ปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

10. ปัญหา : ถ่ายรูปไม่ได้

- เช็คเมมโมรี่การ์ด ใช้งานได้ปกติ
- เช็คสถานะของเมมโมรี่
- ทุกอย่างปกติ ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

11. คำถาม : "การส่งครื่องซ่อมทางไปรษณีย์ทำได้อย่างไร"

คำตอบ:
1. ให้บริการ รับ - ส่ง เครื่องซ่อมทางไปรษณีย์ เฉพาะ ศูนย์ไอ-โมบายภูมิภาคเท่านั้น
2. เขียน ชื่อ - ที่อยู่ ให้ชัดเจนสำหรับการส่งเครื่องซ่อมคืนลูกค้า
3. แจ้งอาการเสียของเครื่อง และ แจ้งอุปกรณ์ที่ส่งมาซ่อมทุกชิ้น
4. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน(มือถือที่ติดต่อได้) เพื่อทางศูนย์บริการจะแจ้งสถานะการซ่อมเครื่องผ่าน sms ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าส่งสินค้าที่ไปรษณีย์แล้ว
5. ทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยซองกันกระแทก และ บรรจุลงกล่องเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนส่งสินค้ากับไปรษณีย์
6. ลูกค้าควรส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น และเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง

*ถ้ายังไม่ได้ sms แจ้งสถานะการซ่อมภายใน 7 วันให้ติดต่อกลับมาที่เบอร์ call center และ Help desk

Social Share